enrulv
Home Page Your Activity Banner Linking Code Your details  
Welcome Page  |  Login  |  Join Now  |  Products available
Home Page

Home Page: Terms of Use

Partnerprogrammas mērķis ir nodrošināt partneriem rīkus un resursus Easthost pakalpojumu pārdošanas apjomu veidošanā, piesaistot jaunu pakalpojumu abonēšanu un produktu pircējus ar interneta vietnes www.easthost.lv starpniecību.

Easthost maksās partnerim komisijas maksu par katru veikto pasūtījumu, ko hostings saņēmis ar partnera palīdzību, pēc pakalpojuma vai produkta piegādes hostinga klientam. Komisijas maksas apjoms būs atkarīgs no pakalpojuma veida un tiks noteikts katram pakalpojumam atsevišķi.

Easthost nodrošinās Jums tieši Jūsu identificēšanai kodētu URL, kas ļaus Jums izveidot saiti ar Easthost mājas lapu www.easthost.lv. Jūs varat ievietot šo saiti jebkurā vietā, tik daudz reizes, cik vēlaties, saskaņā ar pārējiem šī līguma noteikumiem attiecībā uz pieņemamām saitēm.

Easthost apņemas uzskaitīt apmeklētājus, kas nosūtīti uz easthost.lv ar Jums šim nolūkam piešķirtās saites starpniecību. Easthost maksās Jums komisijas maksu par katru šādu nosūtīšanu, kas veikta saskaņā ar šo noteikumu.

Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā pie teksta "Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem", un pēc pieņemšanas Jūs kļūsiet par partneri, kam ir saistoši šī līguma noteikumi. Jūsu dalībai šajā programmā ir tikai un vienīgi šāds mērķis: tiesiski pieņemamā formā reklamēt Easthost mājas lapu, lai saņemtu komisijas maksu par produktiem, ko iegādāsies Jūsu nosūtītās personas.

Easthost partnerprogrammā var piedalīties gan fiziskas personas, gan Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas.

Jūs apliecināt, ka dienā, kad Jūs pirmoreiz izsakāt piekrišanu šī līguma noteikumiem, Jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Jūs apliecināt, ka atrodaties jurisdikcijā, kur piedalīšanās Easthost partnerprogrammā nav jebkādu tiesību aktu pārkāpums.

Jūs uzņematies pilnu atbildību par sava kodētā URL pienācīgas un pastāvīgas darbības nodrošināšanu. Jūs apņematies paziņot Easthost, ja Jūsu kodētais URL pārstās darboties vai nedarbosies pienācīgi.

Jūs apņematies neizteikt nekādus apliecinājumus, solījumus, garantijas vai citus paziņojumus par Easthost, Easthost vārdā vai par Easthost mājas lapu, produktiem vai politiku izņemot Easthost īpaši rakstiski apstiprinātus vai kā citādi piešķirtus Jums no Easthost puses šādiem nolūkiem .

Jūs varat izmantot Easthost piešķirto kodēto URL ar pieejamās Easthost Saišu lappuses starpniecību vai kādā citā formā pēc Jūsu izvēles, ar noteikumu, ka šī URL izmantošana nekādā veidā neceļ neslavu Easthost vai kā citādi nav nepieņemama pēc Easthost vienpersoniska sprieduma un vērtējuma. Jūs nedrīkstat pārkāpt Easthost vai kādas trešās personas autortiesības, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs nedrīkstat pārkāpt šo līgumu.

Jūs piekrītat, ka Easthost jebkurā laikā var grozīt šo līgumu, nepaziņojot par to Jums. Jūs apņematies patstāvīgi iegūt informāciju par jebkādām šī līguma izmaiņām, periodiski ieskatoties Easthost kontroles paneļa noteikumu sadaļā.

Easthost vienīgajam būs pilnīgas tiesības un pienākumi apkalpot visus klientus, kas piesaistīti ar Jūsu kodētā URL starpniecību. Visi darījumi ar klientiem saistībā ar pakalpojumiem notiek tikai un vienīgi klientu un Easthost starpā. Easthost ir tiesības un pienākums noteikt visas cenas un produktu piedāvājumus, kā arī tiesības veikt izmaiņas tajos, nepaziņojot par to partnerim.

Komisijas maksas tiek maksātas katru mēnesi par pārdošanas apjomiem, kas iegūti ar Jūsu kodētā URL starpniecību saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Pašreizējie komisijas maksu apjomi katrai partneru kampaņai ir parādīti paneļa Kampaņas sarakstā  katram. Komisjas maksa netiks maksāta par tiem klientiem, kas attiecas no mūsu pakalpojumiem. Ja klients apmaksa pakalpojumupar vienu gadu vai vairāk, tad partneris saņem vienreizējo komisiju par piesaistīto klientu.  

Katru nopelnīto komisijas maksu Easthost izskata un apstiprina, pamatojoties uz pasūtījuma identifikācijas datiem un citām detaļām. Izmaksai tiek apstiprinātas tikai komisijas maksas par derīgiem pasūtījumiem.

Easthost samaksās Jums visas apstiprinātās komisijas maksas 30 dienu laikā pēc dienas, kad komisijas maksa tika apstiprināta, komisijas maksu kopsumma sasniedza Easthost partnera programmas panelī noteikto Jums maksājamo minimālās izmaksas limitu.

Komisijas maksas tiks maksātas Bankas kontā. Easthost neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties darījumos ar Banku maksājumiem vai kā citādi saistībā ar tiem.

Katra no pusēm var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz norādīto kontakta e-pastu.
Katra no pusēm apliecina otrai, ka tai ir pilnīgas saistošas pilnvaras noslēgt šo līgumu un kādas organizācijas gadījumā, kas nav persona, kura piekrīt šī līguma nosacījumiem, šī persona uzņemas pilnas saistošas pilnvaras organizācijas vārdā.

Jūs apņematies nepārkāpt nekādus spēkā esošus likumus, rīkojumus, noteikumus vai standartus.

Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar Jūsu un Easthost savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.

Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar Jūsu un Easthost savstarpējiem darījumiem neievietot Easthost reklāmas mājas lapās un nepārsūtīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par nepieklājīgu, pornogrāfisku vai piedauzīgu.

Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar Jūsu un Easthost savstarpējiem darījumiem nepārkāpt nekādus likumus, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, ir vērsti pret diskrimināciju, viltus reklāmu vai šo līgumu.

Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar Jūsu un Easthost savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu veicināt vardarbību vai izplatīt naidīgas runas.

AFFILIATES' FAQ   |  TERMS OF USE